EXPLOTACIONS FORESTALS

PEFC - 14-38-00009-10La secció forestal de FUSTES  JANE, SL està creada per tal de poder subministrar una part de la fusta que consumeix la serradora.
Aquesta empresa té com a  finalitat,  el principi de sostenibiliat en la seva gestió, per sobre de la producció,  és per això que estem certificats per AENOR amb el segell PEFC de gestió forestal sostenible.
Ens dediquem a complir els Plans Tècnics de Gestió de les finques que en tenen, o bé fer tes tallades autoritzades per Departament  de Medi Ambient amb les finques sense Pla Tècnic. Ens ocupem des de fer els camins de desenbosc,  fins a fer les tasques de tallar, arrossegar i transport. El que no fem, és actuar en finques on tant sols s’hi hagi de fer tasques de neteges de sotabosc o de jardineria, ja que surt de la finalitat de l’empresa.
Actuem en finques a partir de 15 hectàrees.  
La nostra producció és molt diferent depenent de l’època de l’any podent variar des de 500 fins a 1500 tones al mes.

Cliqueu per ampliar la imatge

Cliqueu per ampliar la imatge

Cliqueu per ampliar la imatge

Cliqueu per ampliar la imatge

Cliqueu per ampliar la imatge

Cliqueu per ampliar la imatge